Category Archives: راهنمای خرید

راهنمای خرید هر کالا به شما کمک خواهد کرد که با توجه به نیازها و منابعتان خرید کنید.
در بسیاری از مواقع ما گمان میکنیم که تمام خصوصیات یک خرید خوب به میزان پولی بستگی دارد که ما در اختیار داریم.
اما واقعیت چیز دیگری است.

ما برای خرید کالای مورد نیاز خود، بیش از هر چیز باید نیازهایمان را بشناسیم.
چندان با فایده نخواهد بود که پول خود را صرف کالاهایی کنیم که به آنها نیاز نداریم.
این البته خاصیت حضور در بازار است. ترغیب و تشویق خریدار برای خرید بیشتر.

فایده دانستن این نکات

بسیاری از مواقع نیز ما برای لذت خرید میکنیم.
پس بهتر نیست با دانستن نکات کلیدی خرید، این لذت را به یک لذت پایدار تبدیل کنیم؟
به جای آنکه شبیه کسانی باشیم که همیشه از خرید خود ناراضی اند.
کلک دیگری از بازار که جنس هایی را به شما عرضه میکند که یا واقعا مناسب شما نیست. یا اصولا از آنها بی نیازید!