ثبت نقطه

لطفا پلان مورد نظر برای ثبت مکان را انتخاب کنید:


رایگان

نمایش آیکن روی نقشه

کلاس زوم 3


رایگان

برنزی

نمایش آیکن روی نقشه

کلاس زوم 3

نمایش تصویر دکان

نمایش نام دکان

نمایش شماره تماس


شروع از 5 هزار تومان ماهیانه

نقره ای

نمایش آیکن روی نقشه

کلاس زوم 2

نمایش تصویر دکان

نمایش نام دکان

نمایش شماره تماس

نمایش لینک اینستاگرام

نمایش لینک تلگرام

کامنت دهی و امتیاز دهی


شروع از 10 هزار تومان ماهیانه

طلایی

نمایش آیکن روی نقشه

کلاس زوم 1

نمایش نام کنار آیکن

نمایش تصویر دکان

نمایش نام دکان

نمایش شماره تماس

نمایش لینک اینستاگرام

نمایش لینک تلگرام

کامنت دهی و امتیاز دهی


شروع از 20 هزار تومان ماهیانه

انتخاب مدت زمان نمایش و مشخصات نقطه:


تصویر مغازه:

انتخاب نوع اکانت برنزی:

انتخاب نوع اکانت نقره ای:

انتخاب نوع اکانت طلایی:

انتخاب نوع صنف:

نام مغازه:

آدرس:

شماره ثابت:

شماره موبایل:

لینک کانال تلگرام:

لینک اینستاگرام:

آدرس وبسایت:

انتخاب محل از روی نقشه: